Ośrodki Dojo Marszałek na Śląsku

GKKK Gliwicki Klub Karate Kyokushin - najstarszy na Śląsku klub karate. Oficjalnie powstał 17 czerwca 1983, ale jego historia zaczęła się pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. Pierwsze treningi karate w Gliwicach odbyły się 1968 roku, a powstanie klubu było konsekwencją istnienia sekcji karate w Gliwickim AZS'ie a następnie w TKKF'ie. GKKK posiada status OPP (Organizacja Pożytku Publicznego). Spośród klubów naszego dojo GKKK posiada największą ilość sekcji gdzie zajęcia prowadzi wielu wykwalifikowanych instruktorów.
KKKwK Klub Karate Kyokushin w Knurowie został oficjalnie zarejestrowany w 2006 roku. Klub powstał dzięki wieloletniej wcześniejszej działalności w Knurowie fili Gliwickiego Klubu Karate Kyokushin. Sekcja trenująca w Knurowie rozrosła się i usamodzielniła, czego następstwem było utworzenie KKKwK. Dziś w klubie działają sekcje dla dzieci i sekcja dla młodzieży i dorosłych.
KKKwR Klub Karate Kyokushin w Rudzińcu jest małym jednosekcyjnym klubem, w którym ćwiczą dzieci i młodzież z Rudzińca k. Gliwic i pobliskich miejscowości. Wcześniej prowadził tu swą sekcję Gliwicki Klub Karate Kyokushin. Dzięki pokazom i akcjom promocyjnym oraz wsparciu Gminy Rudziniec z sekcji GKKK w roku 2007 powstał KKKwR.
ZKKK Zabrzański Klub Karate kyokushin to najmłodszy członek Dojo Marszałek. Tu także działalność zapoczątkował GKKK. Dziś prowadzone są w nim dwie sekcje dziecięco-młodzieżowe , w których trwa intensywne szkolenie sportowe. ZKKK to obecnie najszybciej rozwijający się klub w naszym dojo.