Witamy na stronach naszego Dojo.
Można tu znaleźć ciekawe informacje o karate, dowiedzieć się więcej na temat Kyokushin oraz skorzystać z naszego kompendium - internetowej encyklopedii karate kyokushin. Kompendium zawiera opisy obowiązujących technik oraz filmy, w których nasi adepci przedstawiają techniki, kombinacje i schematy kata.

     Dojo Marszałek
Nasze dojo jednoczy cztery śląskie kluby karate. Działamy na terenie Gliwic, Zabrza, Knurowa i Rudzińca. Wspólnie organizujemy cykliczne turnieje karate kyokushin, w których nasi adepci zdobywają pierwsze doświadczenia sportowe. Razem bierzemy udział w wielu imprezach charytatywnych i pokazach propagujących Kyokushin i nasze kluby. Współpracujemy ze stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz rozwoju sportu i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy realizacji ciekawych akcji i projektów, szczególnie jeśli dotyczą dzieci i młodzieży.

     Sensei
Sensei Maciej Marszałek (4 dan) - dyplomowany trener karate kyokushin oraz organizator wielu imprez sportowych o charakterze zarówno lokalnym jak i ogólnopolskim. Sensei Marszałek inicjuje wiele akcji realizowanych przez naszych adeptów. Kieruje klubami karate w naszym dojo, sprawuje w nich opiekę techniczną i nadzoruje pracę instruktorów. Sensei weryfikuje rownież nasze umiejętności w trakcie egzaminów na stopnie kyu. Jest także prezesem Gliwickiego Klubu Rekreacyjno-Sportowego "Stokrotka", w którym trenują nasi koledzy z Aikido Aikikai oraz sztuki władania samurajskim mieczem - Iaijutsu.